top of page

🎺天灸療法預約🎺

顯盈中醫2024年度
🎺冬季天灸療法預約🎺

天灸療程日期
(療程一共4次治療) 

12月21、22、23日(週四至週六)  初九

2023年12月29、30-2024年1月2日(週五,週六,週二)  二九

1月11、12、13日(週四至週六)  三九

1月19、20、22日(週五,週六,週一) 加強灸


療程價:650元(已包診金)

(顯盈天灸會員療程收費620元,曾於顯盈中醫行天灸治療自動成為會員)

 

             點入上方橙色連結🔗

             預約參與天灸治療😉 

bottom of page