top of page

🎺天灸療法預約🎺

顯盈中醫2023年度
🎺夏季天灸療法預約🎺

天灸療程日期
(療程一共4次治療) 

7月8、10、11日(週六,週一,週二)  初伏

7月20、21、22日(週四至週六)  中伏

7月28、29、31日(週五,週六,週一)  加強伏

8月10、11、12日(週四至週六) 末伏


療程價:620元(已包診金)

(顯盈天灸會員療程收費590元,曾於顯盈中醫行天灸治療自動成為會員)

 

             點入上方橙色連結🔗

             預約參與天灸治療😉 

bottom of page